Dodano: 0

Ogólne Warunki Sprzedaży w Hurtowni Kamienia MAGMA​
  1. Granit odporny jest na ścieranie, ściskanie oraz warunki atmosferyczne. Występujące w nim wahania w kolorze i uziarnieniu, to jego natura i nie jest to podstawą do reklamacji .
  2. Z uwagi na fakt, że jest to materiał cięty, mogą wystąpić różnice grubości ( dotyczy to szczególnie stopnic)  i nie jest to podstawą do reklamacji .
  3. Należy sprawdzić płytki po rozpakowaniu i ułożyć je „na sucho” z różnych opakowań. Przed ułożeniem kamień musi być suchy.
  4. W przypadku kamienia naturalnego „płomieniowanego”, należy najpierw ułożyć kamień „na sucho” z różnych opakowań, a następnie zmoczyć celem lepszego dostrzeżenia rzeczywistego koloru. Przed ułożeniem kamień musi być suchy.
  5. Przed ułożeniem płytek z kamienia naturalnego należy zagruntować dolną część płyty substancją hydrofobową i stosowanie przeznaczonych do kamienia naturalnego zapraw klejowych, aby zapobiec występowaniu przebarwień oraz wykwitów .
  6. Czas całkowitego wyschnięcia ułożonych powierzchni może trwać do 3 miesięcy .
  7. Granit mimo dużej gęstości, ale też porowatości, może być nasiąkliwy. Czysta woda odparowuje bez śladów. Kolorowe płyny mogą powodować odbarwienia. Przy niezwłocznym usunięciu można tego uniknąć .
  8. W przypadku zastosowania kamienia naturalnego w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci, zaleca się jego impregnowanie za pomocą dostępnych na rynku, przeznaczonych w tym celu impregnatów .
  9. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosowanie, dostępnych na rynku, środków do czyszczenia i impregnacji kamienia naturalnego.